Company Logo

Протокол установчих зборів ХВС

Протокол №1

установчих зборів засновників

громадської організаціївелосипедний клуб

"Харківський велосипедний союз"

 

Місце проведення: м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд, буд. 6.

Дата проведення: 17 липня 2012 року.            Час проведення: 15.00 годин.

Присутні 7 засновників:

1.   Бичак Сергій Петрович

2.   Заїкін Олександр Володимирович

3.   Заярін Олександр Миколайович

4.   Калужинов Михайло Ігорович

5.   Правосуд Сергій Олександрович

6.   Сінюков Юрій Миколайович

7.   Трофімов Сергій Іванович

                                                        

Порядок денний

1.    Про обрання Голови та Секретаря установчих зборів засновників.

2.    Про створення громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз".

3.    Про прийняття статуту громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз".

4.    Про вибори керівних та контролюючих органів.

 

1.    Про обрання Голови та Секретаря установчих зборів засновників.

СЛУХАЛИ: Заяріна Олександра Миколайовича, який запропонував Головою установчих зборів засновників обрати – Бичака С.П., секретарем Правосуда С.О.

Голосували: “За” -    7             одноголосно

                       „Проти”-    0     

                                    „Утрималися”- 0  Рішення прийнято.

 

2.    Про створення громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз".

СЛУХАЛИ: Головуустановчих зборів засновників громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз"  Бичака С.П., який запропонував створити  неприбуткову громадську організацію велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз", що буде поширювати свою діяльність на територію м. Харкова та Харківської області, метою діяльності якої буде задоволення та захист законних спортивних, соціальних, та інших інтересів своїх членів.

ВИСТУПИЛИ:

Заїкін Олександр Володимирович, який підтримав пропозицію Бичака С.П.

ПОСТАНОВИЛИ: Створити громадську організацію велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз", що буде поширювати свою діяльність на території м. Харкова та Харківської області.

Голосували: “За” -    7             одноголосно

                      „Проти”-    0     

                                    „Утрималися”- 0  Рішення прийнято.

3.    Про прийняття статуту громадської організації велосипедний клуб

"Харківський велосипедний союз".

 

СЛУХАЛИ: Правосуда С.О., який ознайомив присутніх з проектом Статуту громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз" та запропонував його затвердити.

ВИСТУПИЛИ: Трофімов Сергій Іванович, який зазначив, що проект Статуту відповідає законодавству України в цілому та тим завданням, що стоять перед  громадською організацією.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Статут  громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз".

Голосували: “За” -    7             одноголосно

                      „Проти”-    0     

                                   „Утрималися”- 0  Рішення прийнято.

 

4.    Про вибори керівних та контролюючих органів.

 

a.    Про вибори Президії  громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз".

 

СЛУХАЛИ: Заяріна Олександра Миколайовича,який запропонував обрати до складу Президії  громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз"обрати 4 особи:

1.      

Бичак Сергій Петрович

Президент

2.      

Заїкін Олександр Володимирович

Віце-президент

3.      

Правосуд Сергій Олександрович

Віце-президент – виконавчий директор

4.      

Трофімов Сергій Іванович

Член Президії

              ВИСТУПИЛИ: Сінюков Юрій Миколайович, який підтримав вищевказані кандидатури та запропонував голосувати списком.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати до складу Президії  громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз" обрати 4 особи:

1.      

Бичак Сергій Петрович

Президент

2.      

Заїкін Олександр Володимирович

Віце-президент

3.      

Правосуд Сергій Олександрович

Віце-президент – виконавчий директор

4.      

Трофімов Сергій Іванович

Член Президії

Голосували: “За” -    7             одноголосно

                      „Проти”-    0     

                                    „Утрималися”- 0  Рішення прийнято.

 

b.   Про вибори Контрольно-ревізійної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Бичака С.П., який запропонував обрати до складу Контрольно-ревізійної комісії громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз" обрати 3 особи, а саме:

1.      

Сінюков Юрій Миколайович

Голова контрольно-ревізійної комісії

2.      

Заярін Олександр Миколайович

Член контрольно-ревізійної комісії

3.      

Калужинов Михайло Ігорович

Член контрольно-ревізійної комісії

 

ВИСТУПИЛИ: Трофімов Сергій Іванович, який підтримав вищевказані кандидатури та запропонував голосувати списком.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати до складу Ревізійної комісії  громадської організації велосипедний клуб "Харківський велосипедний союз"3 особи, а саме:

1.      

Сінюков Юрій Миколайович

Голова контрольно-ревізійної комісії

2.      

Заярін Олександр Миколайович

Член контрольно-ревізійної комісії

3.      

Калужинов Михайло Ігорович

Член контрольно-ревізійної комісії

 

Голосували: “За” -    7             одноголосно

                      „Проти”-    0     

                                   „Утрималися”- 0  Рішення прийнято.

  

 

 

Голова установчих зборів засновників

громадської організаціївелосипедний

клуб "Харківський велосипедний союз"                                 С. П. Бичак

 

Секретар                                                                                       С. О. Правосуд 
Designed by Людмила.